Najviac skúseností s kyber útokmi majú miléniali, ktorí najčastejšie prichádzajú do styku s online svetom. Online útoky musia vo veľkom znášať aj dievčatá.

Správanie aj reakcie na riziká používateľov v online prostredí sa zlepšujú. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Štúdia správania sa na internete 2018 (Digital Civility Index – DCI), vypracovaného pre spoločnosť Microsoft.

Firma štúdiu pravidelne vydáva na medzinárodný Deň bezpečnejšieho internetu, ktorý pripadol tento rok na 5. február 2019.

Za najčastejšie hrozby v online prostredí minulý rok respondenti uviedli nebezpečné správanie a nevyžiadané kontaktovanie.

Najťažšie sa ľudia vyrovnávali s útokmi na ich osobný imidž. Až polovica respondentov sa obáva, že sa ohrozenie či útok bude opakovať.

Online riziká v roku 2018

1. Nebezpečné správanie (40 %) – Respondenti sa stretli najmä s nadávkami, cieleným strápňovaním či ďalšími formami šikanovania.

2. Nevyžiadané kontaktovanie (40 %) – Štyria z desiatich používateľov internetu reportovali minimálne jeden opakovaný pokus o nevyžiadané kontaktovanie zo strany neznámych ľudí.

3. Sexuálne útoky (34 %) – Ľudia zažili aj nevyžiadané pokusy o nadviazanie romantického vzťahu najmä vo forme obrázkov a správ so sexuálnym obsahom.

4. Hoaxy & podvodné e-maily (28 %) – Najrozšírenejšími online podvodmi boli falošné správy a internetové hoaxy zďaleka prevyšujúce internetové stránky ponúkajúce falošné antivírusové programy.

Milenáli v ohrození

Väčšina online hrozieb pochádzala vlani rovnako ako v roku 2017 od neznámych útočníkov a ľudí známych iba z online prostredia (63 %). Respondenti boli najčastejšie napádaní na základe pohlavia, veku či vzhľadu.

Najviac skúseností s kyber útokmi majú miléniali (18 – 34 rokov), ktorí najčastejšie prichádzajú do styku s online svetom.

Útoky však majú na nich najtvrdší vplyv – strácajú potom dôveru nielen v online, ale aj offline svet, sú vystresovejší, trápi ich nespavosť, depresie či strata priateľov. Aj keď chcú podniknúť kroky na obranu, až 60 % z nich nevie, kde môže nájsť pomoc.

Online útoky ťažko znášajú aj dievčatá. Útočníci ich totiž napádajú najmä sexuálne či pre ich osobnostné charakteristiky.

Dobrou správou je, že hoci sú dievčatá menej sebavedomé pri útokoch v online prostredí a ťažšie ich znášajú, neboja sa podniknúť kroky na ochranu – napríklad zabezpečujú svoje kontá na sociálnych sieťach alebo požiadajú o pomoc rodičov či dospelých.

Microsoft v rámci svojej výzvy Digital Civility Challenge vytvoril 4 praktické princípy na bezpečnejšie a zdravšie online interakcie.

Princípy si môže osvojiť každý človek, praktizovať ich počas celého roka a pomôcť tak vytvoriť bezpečnejšie online prostredie pre každého.

Výzva digitálnej slušnosti zahŕňa nasledujúce štyri zásady konania:

1. Riaď sa zlatým pravidlom – konaj s empatiou, súcitom a láskavosťou v každej interakcii a zaobchádzaj s každým online dôstojne a úctivo.

2. Rešpektuj rozdiely – cti rôzne pohľady na vec, a ak vznikne nesúhlas, zapoj sa rozumne, vyhni sa nadávkam a urážkam.

3. Pozastav sa pred odpoveďou na veci, s ktorými nesúhlasíš, nezverejňuj ani neposielaj niečo, čo by mohlo niekoho citovo zraniť, zničiť mu reputáciu či ohroziť niekoho bezpečie.

4. Postav sa za seba a ostatných podporovaním tých, ktorí sú cieľmi online zneužívania alebo krutosti, ohlás ohrozenia a zachovaj dôkazy o nevhodnom alebo nebezpečnom správaní.


Zdroj: Prefer.sk, Microsoft

Foto: Pixabay.com

O autorovi

Nechaj odkaz

Vaš email nebude verejný