Jubilejný XXXV. ročník Turčianskych slávnosti folklóru aj tento rok odprezentoval ľudové umenie a prácu folkloristov z celého Turca i hostí z rôznych regiónov Slovenska.

Kľúčovými hodnotami slávnosti sú uchovávanie a prezentácia ľudovej kultúry a oživovanie vzťahu verejnosti k tradíciám. V neposlednom rade sú motivujúcou príležitosťou pre kolektívy, kde v priateľskej atmosfére piesňami a tancom vzdávajú hold našim tradíciám a šíria vzácne posolstvo folklórneho dedičstva.

Slávnosti sú cestou, aby sa menej poznaná tradičná kultúra a folklór Turca šírili medzi širokú verejnosť.

Program slávnosti otvoril koncert detských sólistov spevákov „O zlatú guľôčku“. Pokračoval inšpiratívnym stretnutím pôvodných nositeľov tradícií „Ako bolo na počiatku medzi nami“.

Turčianske slávnosti folklóru vyvrcholili v nedeľu 9. júna v Múzeu slovenskej dediny v Martine.

Vystúpilo takmer 500 účinkujúcich a hostí.

Pozrite si fotografie z tohto podujatia:


Zdroj: Prefer.sk

Foto: Prefer.sk

O autorovi

Nechaj odkaz

Vaš email nebude verejný