Sokol kobcovitý (červenonohý) patrí na našom území medzi kriticky ohrozené druhy. 

V roku 2012 sa ocitol na hranici vyhynutia, odborníkom sa však podarilo takmer nemožné. Po niekoľkoročnej snahe a aktivitách na zlepšenie podmienok sa druh z afrických zimovísk pravidelne vracia na Slovensko.

Tento rok vyviedli hniezdiace páry rekordný počet mláďat. 

„Na lokalite pri Bratislave hniezdilo 24 párov, odchovali 71 mláďat. Je to historicky najviac od roku 2004, odkedy populáciu v tejto lokalite sledujeme. 20 párov obsadilo drevenú búdku, dva páry boli v hniezde, ktoré postavila straka a dva páry si vybrali stavbu po vrane.

Sokoly si vlastné hniezda nestavajú, preto je dôležitý výskyt prirodzených staviteľov (krkavcovité vtáky) a pomoc človeka (náhradné hniezda). V území sme v minulých rokoch rozmiestnili 120 búdok, okrem fešáka ich obsadzuje početnejší sokol myšiar a myšiarka ušatá.

Ďalší hniezdiaci pár sokola červenonohého sa podarilo prvýkrát po 40 rokoch preukázať pri Trnave, v stračom hniezde vychováva 2 mláďatá. Spolu tak na Slovensku tento rok evidujeme hniezdenie 25 párov fešáka a 73 vyletených mláďat,“ informuje Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

„Okrem celkového počtu párov a vyletených sokolíkov nás príjemne prekvapilo aj 5 mláďat v jednom z hniezd. Na Slovensku je to historicky prvý preukázaný prípad piatich mláďat pri tomto druhu, doposiaľ boli známe len nižšie čísla.

Je to spôsobené zrejme faktom, že táto sezóna v niektorých regiónoch dravcom a sovám priala mimoriadne dobrou dostupnosťou dôležitej zložky potravy – hraboša poľného. Ten vykazuje vysoký stav (tzv. gradácia). Ide o nepravidelný jav, ktorý sa u nás opakuje približne každé 3 – 4 roky,“ vysvetľuje Jozef  Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.

„Druh je mimoriadne citlivý na kvalitu prostredia a dostatok vhodnej potravy. Okrem drobných hlodavcov tvorí dôležitú zložku potravy tiež hmyz.

Zaujímavosťou pri tomto druhu sú pomocníci, takzvaní helperi, ktorí pomáhajú hniezdiacim párom pri starostlivosti o potomstvo.

Nezriedka ide o mláďatá z minulých rokov, ktoré sa vrátili na lokalitu. Tento rok sme pozorovali tri takéto návraty, v minulých rokoch sa nám ich podarilo preukázať viac (napr. v roku 2018 sa vrátilo 9 mláďat z minulých rokov), čo môže súvisieť s rôznymi faktormi,“ uzatvára Chavko.


Zdroj: Tlačová správa

O autorovi

Nechaj odkaz

Vaš email nebude verejný