V starostlivosti o naše životné prostredie a pri nakladaní s odpadmi je Slovensko na chvoste EÚ. Na skládkach končí až takmer 75 % odpadu.

Slovákmi založená organizácia Moving Environment v spolupráci s občianskym združením Príroda na dotyk a s Fakultou informatiky a informačných technológií prostredníctvom 3D animácií, virtuálnej reality a interaktívnych hier simulujúcich environmentálne procesy popularizuje prírodu a poukazuje na negatívne dopady ľudstva na ňu.

Najnovšie vytvorili hru, ktorá využíva práve virtuálnu realitu ako nástroj na komunikovanie témy triedenia odpadu. Využíva prvky gamifikácie a high-tech vedeckého rozprávania (scientific storytelling) na priblíženie témy potreby ochrany životného prostredia širšej verejnosti.

VR triedenie hry je zábava

Predstavte si, že stojíte pred triediacou linkou. Stroj vám hádže rôzne predmety a vy ich máte čo najrýchlejšie rozdeliť medzi sklo, plast a papier.

Niektoré predmety majú obaly zložené z viacerých komponentov a aj tie musíte rýchlo oddeliť. Za každé správne zatriedenie zbierate body a na konci každého levelu uvidíte, koľko nových vecí vďaka vami vyseparovanému odpadu vzniklo recykláciou.

Rýchlo chytáte neviditeľné predmety a hádžete ich do neexistujúcich boxov. Vaša súťaživosť začína pôsobiť a chcete mať čo najvyššie skóre. 3D virtuálna realita je neskutočný zážitok.

Ako vznikla myšlienka hry

Nápad vytvoriť hru o triedení odpadu vo virtuálnej realite vznikol pri bližšom skúmaní environmentálnej situácie na Slovensku. Ťažiskom hry je využitie najmodernejšej technológie na zaujatie mladých ľudí prostredníctvom niečoho, čo im je blízke.

Mladá generácia je na takúto technológiu zvyknutá a interaguje s ňou veľmi často. Hry a virtuálna realita ich bavia. No keď pred nich dáte fyzickú plastovú fľašu, tak sa na ňu ani nepozrú. Vo virtuálnej realite ich však zaujme.

Preto je celá hra urobená vo virtuálnej realite, čo robí interakciu pre žiakov zaujímavou a vďaka tomuto zážitku si zapamätajú dôležitosť tejto problematiky a naučia sa, čo a ako treba separovať.

Ako sa taká hra vyvíja

Na hre spolupracoval tím desiatich ľudí. Od nápadu do finálneho stavu celý proces trval asi dva roky, samotný vývoj približne rok.

Hru vyvíjali Moving Environment a občianske združenie Príroda na dotyk v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií, kde na nej pracovali študenti pod vedením Ing. Juraja Vincúra.

Ďalšie plány

Hra je zacielená na druhý stupeň základných škôl a na stredné školy – čiže na žiakov od dvanástich rokov. Cieľom je dostať do virtuálnej reality čo najviac ľudí, zaujať ich, naučiť ich o separovaní tak, aby potom odpad triedili v reálnom svete po celý život.

Moving Environment začína od septembra s prezentáciou hry na školách, kde si žiaci budú môcť hru vyskúšať. Tento zážitok bude súčasne sprevádzaný aj prednáškou o triedení odpadu.

Kombinácia hry a prednášky má za cieľ zaujať, zabaviť a uviesť do problematiky hrou a prednáškou potom prakticky vysvetliť detaily samotnej recyklácie.

Séria bude obohatená aj o účasť na rôznych podujatiach venovaných životnému prostrediu, kde bude prednáška sprevádzaná 3D premietaním, ktoré poukáže na vplyv ľudí na životné prostredie, detailnejšie rozanalyzuje konkrétny problém, ako napríklad mikroplast, ktorý sa dá triedením zmenšiť alebo úplne eliminovať.

Moderné vizualizačné technológie sa dokážu využiť v najrôznejších oblastiach života a vzdelávanie takýmto zážitkovým spôsobom je realitou, ktorá sa netýka len ďalekej budúcnosti.


Zdroj: Prefer.sk, Moving Environment

Foto: Moving Environment

O autorovi

Nechaj odkaz

Vaš email nebude verejný