Poľovník porušil všetky morálne a etické princípy, ktoré mu boli vštepované na skúškach z poľovníctva.

Cez víkend sa na sociálnej sieti Facebook objavilo poburujúce video. Vidieť na ňom, ako poľovník zastrelí mladé jelenča pri kŕmení.

Autorom videa je admin stránky Čergov Miznúca divočina.  Zábery si za tri dni pozrelo viac ako 180 000 ľudí. 

Päť jelenčiat sa páslo na kope sena, ktoré bolo voľne vyložené na poli. Onedlho sa blízko nich objaví auto. Vystúpil z neho strelec, rovno oprel pušku o kapotu auta a vystrelil na bezbranné zviera.

Zastrelené zviera poľovník potom ťahal smerom k autu niekoľko metrov a odviezol si ho so sebou.

Porušil princípy poľovníctva

Konanie poľovníka ostro odsúdila Slovenská poľovnícka komora, ktorá bola videom pobúrená.

„Máme podozrenie, že poľovník nepostupoval v súlade s platnou legislatívou a určite konal v rozpore s etickým kódexom a morálkou,“ uviedli na svojej oficiálnej webovej stránke.

Daný poľovník podľa nich porušil všetky morálne a etické princípy, ktoré mu boli vštepované na skúškach z poľovníctva, ktorej príprava trvá na Slovensku najmenej 15 mesiacov.

„Poľovník nerešpektoval prioritný Svätohubertovský princíp a zabudol na to, že má zver chrániť, starať sa o ňu a až v poslednom rade loviť, podľa zákonom predpísaných možností a etických zásad,“ píše v stanovisku poľovnícka komora.

Poľovníci zároveň uviedli, že autora videa okamžite kontaktovali a poďakovali mu za to, že odhalil neetické počínanie a požiadali ho o spoluprácu pri odhaľovaní podobného konania.

Čo hovorí legislatíva?

Postupoval však poľovník legálne, alebo porušil zákon? Ak áno, v čom?

Podľa zákona o poľovníctve poľovník nemôže loviť zver v čase núdze bližšie ako 200 metrov krmovísk a kŕmidiel, pokiaľ je takéto obdobie núdze vyhlásené okresným úradom v sídle kraja.

Podľa zákona je síce užívateľ poľovného revíru povinný prikrmovať zver v čase núdze zdravotne nezávadným krmivom ale takým spôsobom, aby sa krmivo neznehodnotilo vplyvom nepriaznivého počasia alebo nespôsobovalo zveri zdravotné problémy.

Takto voľne vyložené seno je však podľa poľovníckej komory nežiaducim spôsobom prikrmovania voľne žijúcej zveri.

„Podľa všetkého nešlo o prikrmovacie zariadenie ani kŕmne miesto, ale o niekým voľne vyložené seno pre zver v období ťažkej zimy a vysokého snehu,“ napísali poľovníci.

V súvislosti s tým pripomínajú, že podľa § 26 ods. 1 písm. d) je užívateľ poľovného revíru povinný prikrmovať zver v čase núdze zdravotne nezávadným krmivom takým spôsobom, aby sa krmivo neznehodnotilo vplyvom nepriaznivého počasia alebo nespôsobovalo zveri zdravotné problémy.


Zdroj: Prefer.sk

O autorovi

Nechaj odkaz

Vaš email nebude verejný