Letná kampaň Národnej zoo Bojnice s názvom „Ukradnutá divočina“ sa venuje problematike obchodovania so zvieratami a ich časťami.

Nelegálny obchod so zvieratami a ich časťami je jednou z najzávažnejších príčin ohrozenia divokých zvierat.

„Pretože nám tento problém nie je ľahostajný, rozhodli sme sa naň upozorniť kampaňou, ktorá odhaľuje priehľadné fakty o nelegálnom obchode so zvieratami,“ informoval Jaroslav Slašťan z Národnej ZOO v Bojniciach.

Vďaka nej môžu návštevníci poodhaliť skutočnosti o kriminalite páchanej na zvieratách a pozrieť sa tak na tento nelegálny obchod zblízka.

Slogan kampane „Kupuješ? Aj ty máš krvavé ruky!“ má poukázať na účasť mnohých Slovákov na nelegálnom obchode so zvieratami a ich časťami.

Slogany sú doplnené faktami, ktoré hovoria napríklad o tom, že každý rok je v Afrike zabitých viac ako tisíc nosorožcov, sto slonov je každý deň zabitých kvôli slonovine a 10 miliónov divokých zvierat je ročne ulovených kvôli ich kožušinám.

A ako nemať krvavé ruky? „Jednoducho pri svojich cestách do zahraničia nekupujte a nezbierajte nič, čo nepoznáte a neviete, či je to dovolené a legálne. Odmietnutím kúpy nelegálneho živočícha, alebo výrobkov z častí jeho tela môžete pomôcť k jeho záchrane,“ povedala o prvej komplexnej kampani svojho druhu v Čechách a na Slovensku vedúca odboru marketingu a propagácie Národnej ZOO Bojnice Andrea Klasová.

Po ničení prirodzených biotopov je druhou hlavnou príčinou vyhynutia živočíšnych a rastlinných druhov je práve zver, zabíjanie a obchodovanie s nimi a ich časťami.

Medzi najčastejšie pašované živočíchy patria papagáje, plazy a bezstavovce a z častí tiel kože vo forme módnych doplnkov (opasky, topánky, náramky, kabelky, peňaženky) a výrobky zo slonoviny.

Kampaň je inštalovaná pri hradnom múre oproti veľkému rybníku. „Návštevníkom sa možno kampaň bude zdať silná, vizuály podnecujú k zamysleniu, fotografie s krvavými rukami sú kruté. Ale oni len zobrazujú realitu. Krvavé ruky sú výčitkou a zároveň prosbou. Mnohé reakcie návštevníkov dosvedčujú, že sa nám to podarilo,“ doplnila Andrea Klasová.


Zdroj: Prefer.sk, Národná ZOO Bojnice

Foto: Národná ZOO Bojnice/Jaroslav Slašťan

O autorovi

Nechaj odkaz

Vaš email nebude verejný