Chystáte sa v auguste na dovolenku do Chorvátska? Tak zbystrite pozornosť, aby ste na cestách neplatili zbytočne vysoké pokuty.

Pokuta vo výške od 10 000 do 20 000 HRK (1400-2800 eur), alebo 60 dní väzenia, alebo v prípade zopakovania priestupku zákaz činnosti na 6 mesiacov (až 12 mesiacov pri jeho ďalšom zopakovaní) či zvýšenie negatívnych bodov z 3 na 6 a dočasné zadržanie vozidla do vybavenia priestupku.

Tak takéto vysoké postihy vás v Chorvátsku čakajú, ak sa dopustíte jedného z nasledujúcich priestupkov:

– prekročenie rýchlosti v obci o viac ako 50 km/hod.

– vedenie vozidla v protismere, alebo v nedovolenom smere jazdy na diaľnici, rýchlostnej ceste alebo ceste pre motorové vozidlá,

– jazda na červenú, jazda na červenú bez zníženia rýchlosti, alebo prejazd cez dve a viac červených svetiel,

– odmietnutie podrobenia sa skúške na prítomnosť alkoholu alebo drog v organizme,

– vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu nad 1,5 g/kg a jazda pod vplyvom drog, 

– vedenie vozidla pred nadobudnutím vodičského oprávnenia,

– vedenie vozidla v čase zadržania vodičského oprávnenia z dôvodu stanoveného počtu negatívnych priestupkových bodov,

– vedenie vozidla v čase keď je zadržané vodičské oprávnenie, ak je vodičovi zakázaná ďalšia jazda, alebo v období dočasného zadržania vodičského oprávnenia.

Polícia môže zadržať vozidlo, pokiaľ je vodič právoplatne odsúdený za dva vyššie uvedené priestupky v období troch rokov od právoplatnosti tohto zákona.

Dočasné zadržanie vozidla môže trvať do rozhodnutia súdu, čo je podľa zákona najviac 15 dní.

Aj u ostatných priestupkov sa zvyšujú sankcie nasledovne:

– neuposlúchnutie výzvy policajta: pokuta od 3.000 do 7.000 HRK (400-1000 eur), zadržanie vodičského oprávnenia najmenej na 6 mesiacov, druhý taký priestupok najmenej na 12 mesiacov, a za každý ďalší 3 negatívne body,

– prekročenie rýchlosti v obci od 30 do 50 km/hod. je pokuta od 3.000 do 7.000 HRK, zadržanie vodičského oprávnenia na 3 mesiace, druhý taký priestupok na 6 mesiacov a 4 negatívne body,

– prekročenie rýchlosti mimo obce nad 50 km/hod. je pokuta od 5.000 do 15.000 HRK (700-2000 eur), zadržanie vodičského oprávnenia na 3 mesiace, druhý taký priestupok na 6 mesiacov a 3 negatívne body,

– nedanie prednosti v jazde je pokuta od 3.000 do 7.000 HRK, zadržanie vodičského oprávnenia na 3 mesiace, druhý taký priestupok na 6 mesiacov a 3 negatívne body,

– sústavná jazda v ľavom jazdnom pruhu na diaľnici – 1.000 HRK (140 eur),

– jazda bez použitia bezpečnostného pásu – 1.000 HRK,

– nezastavenie pred prechodom pre chodcov – je pokuta od 3.000 do 7.000 HRK, zadržanie vodičského oprávnenia na 3 mesiace, za druhý taký priestupok na 6 mesiacov a 3 negatívne body,

– opustenie miesta dopravnej nehody, pri ktorej boli zranené osoby, alebo usmrtené osoby hrozí pokuta od 10.000 do 20.000 HRK, alebo 60 dní výkonu trestu odňatia slobody, zadržanie vodičského oprávnenia a 6 negatívnych bodov,

– opustenie miesta dopravnej nehody len s materiálnou škodou hrozí pokuta od 3.000 do 7.000 KRK, zadržanie vodičského oprávnenia a 3 negatívne body,

– používanie mobilného telefónu počas jazdy – hrozí pokuta vo výške 1.000 HRK,

– jazda pod vplyvom alkoholu – nad 0,5 promile – hrozí pokuta od 3.000 do 5.000 HRK, od 1 do 1,5 promile do 15.000 HRK, zadržanie vodičského oprávnenia na 6 mesiacov, za druhý taký priestupok na 9 mesiacov a 4 negatívne body,

– vlastníkovi vozidla, ktorý poskytne vozidlo osobe bez vodičského oprávnenia hrozí pokuta od 3.000 do 7.000 HRK.

Zvýšenie sankcií sa dotýka aj ďalších priestupkov. Vyššie boli uvedené len tie najčastejšie, ktoré eviduje Chorvátska polícia a sú najčastejšími príčinami najzávažnejších dopravných nehôd.

Chorvátska republika pristúpila k radikálnemu zvýšeniu sankcií za dopravné priestupky z dôvodu nepriaznivého stavu na úseku bezpečnosti na cestách niekoľko rokov za sebou.


Zdroj: Prefer.sk, PZ SR

Foto: Pixabay.com

O autorovi

Nechaj odkaz

Vaš email nebude verejný