V obchode nájdeme len pár odrôd jabloní, no vo voľnej krajine ich rastú stovky. Rozpoznať vám ich pomôže nový atlas starých odrôd s názvom 50 na 50, ktorý predstavuje stovku starých odrôd jabloní a hrušiek, ktoré ešte stále môžeme nájsť na slovenskom vidieku, no sú ohrozené.

Atlas vydalo Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA v rámci projektu školských ovocných sadov – SadOVO, ktorý realizuje už druhý rok.

Na Slovensku doteraz neexistovala aktuálna pomologická publikácia, ktorá by venovala pozornosť starým odrodám jabloní a hrušiek. Autori publikácie Bruno Jakubec a Andrea Uherková  sa starým a krajovým odrodám venujú už takmer 10 rokov.

„Strata biodiverzity je celosvetovou témou a okrem divokých druhov sú ohrozené zánikom aj druhy a odrody kultúrnych rastlín, napríklad ovocných drevín,“ vraví koordinátorka projektu SadOVO Andrea Uherková. „V obchodoch nájdeme približne 8 odrôd jabloní, no v krajine sú ich stovky,“ dodáva.

Atlas 50 na 50 obsahuje 50 starých odrôd jabloní a 50 odrôd hrušiek, s ktorými sa môžeme najčastejšie stretnúť naprieč celým Slovenskom. Čitatelia sa dozvedia základné znaky, ktoré si treba všímať pri ich určovaní, ale aj to, do akých polôh je strom tej-ktorej odrody vhodný, aký rast dosahuje, na aké choroby môže trpieť alebo ako veľmi je mrazuvzdorný. Z praktických informácií sú to tie, v akom období sa zberajú plody, kedy dozrievajú a ako sa dajú najlepšie využívať.

„Mnohé staré odrody, ktoré sa v atlase nachádzajú, stále môžeme nájsť na záhradách alebo v krajine, obvykle na starších stromoch. Hoci majú mnohé vlastnosti, pre ktoré sa ich oplatí pestovať a využívať, intenzívne ovocinárstvo o ne javí minimálny záujem. Preto ich plody nie sú súčasťou obchodnej ponuky,“ hovorí autor atlasu a odborný garant projektu SadOVO, Bruno Jakubec. „Záujem zo strany súkromných pestovateľov je však veľký a stále narastá. Zdá sa, že starým sortám postupne svitá na lepšie časy,“ dodáva.

„Teším sa, že jedným z projektov, ktoré podporujeme už druhý rok, je  projekt SadOVO. Chceme prispieť k riešeniu najdôležitejších environmentálnych a sociálnych výziev v našej spoločnosti a strata biodiverzity k nim určite patrí. Vďaka tomuto projektu sa žiaci môžu podieľať na záchrane vzácnych odrôd, ktoré môžu následne využiť aj pri výučbe. Vznik Atlasu 50 na 50 považujem za veľmi prínosné a verím, že prinesie pre školy veľký úžitok, v duchu motta Nadácie Tesco – „Aj malá pomoc môže mať veľký význam“, hovorí Veronika Bush, správkyňa Nadácie Tesco, ktorá projekt podporuje.

Keďže atlas je primárne určený mladším čitateľom, teda žiakom druhého stupňa základných škôl a stredoškolákom, ide u nás zatiaľ o prvé dielo svojho druhu. Cieľovou skupinou je okrem žiakov aj širšia verejnosť, ktorá môže atlas využiť na svojej záhrade, v teréne, ale aj pri výbere odrôd pre ich pestovanie.

Atlas môžete nájsť v elektronickej verzii na stránke www.sadovo.sk v sekcii „Publikácie“.


Zdroj: Prefer.sk

Foto: Unsplash

O autorovi

Nechaj odkaz

Vaš email nebude verejný